Impressum

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.operaceprostaty.cz je GRANE s.r.o., Kudlov 145, 760 01 Zlín, IČ 47907193.

Copyright © 2006 - 2012 GRANE s.r.o., Zlín, Česká Republika a American Medical Systems Inc. (AMS), USA. All rights reserved. Společnost GRANE s.r.o. dává tímto oprávnění kopírovat dokumenty publikované na těchto internetových stránkách (www.operaceprostaty.cz) pouze pro nekomerční použití. Každá kopie těchto dokumentů musí obsahovat copyright a ostatní chráněné známky tak, jak je zde uvedeno.

Nic z toho, co je zde uvedeno, nemůže být chápáno jako nepřímo udělující překážku uplatnění žalobního nároku, licenci nebo právo, chráněné patentem nebo obchodní značkou Laserscoep nebo GRANE s.r.o. nebo jiné třetí strany. Kromě případů jasně definovaných dříve, nic, co je zde obsaženo, nemůže být interpretováno jako udělení jakékoliv licence nebo práva pod ochranou známku AMS nebo GRANE s.r.o. Aktualizace 15.06.2012.