Najdi urologa

Přehled pracovišť provádějících miniinvazivní terapii zbytnělé prostaty zeleným laserem GreenLight:

 

Česká republika:

 

Thomayerova nemocnice
Urologické oddělení
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč

Tel: 261 083 688
E-mail: urologie@ftn.cz
Web: www.ftn.cz

Thomayerova nemocnice
Fakultní nemocnice Plzeň
Urologická klinika
Dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň

Tel: 377 402 713
E-mail: mrkosd@fnplzen.cz
Web: www.urol.fnplzen.cz

Fakultní nemocnice Plzeň
Slezská nemocnice v Opavě
Urologické oddělení
Olomoucká 86
746 01 Opava

Tel: 553 766 620, 553 766 623
E-mail: roman.stanek@nemocnice.opava.cz
Web: www.nemocnice.opava.cz

Fakultní nemocnice Plzeň
Vojenská nemocnice Olomouc
Chirurgické oddělení - urologie
Pasteurova 13
771 11 Olomouc

Tel: 973 407 274
E-mail: veselyr@vnol.cz
Web: www.vnol.cz

Vojenská nemocnice Olomouc

Urocentrum Plzeň, ResearchSite s.r.o.
URO - LASER s.r.o. | as. MUDr. Jiří Klečka, Ph.D.
Slovanská 27
301 00 Plzeň

Tel: 603 248 402, 608 961 284
E-mail: jirka.klecka@email.cz
Web: www.urocentrumplzen.cz

 

Slovenská republika:

 

Univerzitná nemocnica Martin
Urologická klinika
Kollárova 2
036 59 Martin
Tel: 043 / 4203 444
E-mail: urol@jfmed.uniba.sk
Univerzitná nemocnica Martin